Przystan Na Lato!

Rezerwacje

legend

Odbiór rezerwacji możliwy jest do godziny 23 w dniu imprezy

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozrywki Fashion Time Bogusław Szczepkowicz z siedzibą w Brzegi Dolne 24 , nr tel. +48 577 017 488 adres e-mail: kontakt@przystannalato.pl NIP: 6891119940, który będzie Administratorem moich danych osobowych.

  Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi na rzecz Klientów w tym: (a) zarezerwowania dla Klientów miejsc w Klubie na wybrane wydarzenie/imprezę, (b) umożliwienia Klientom wstępu do Klubu, (c) dostarczenia Klientom biletów na wybrane wydarzenie/imprezę, (d) udzielenia odpowiedzi na zapytania Klientów w przedmiocie oferty Klubu przesyłane za pomocą formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną, (e) rozpatrzenie składanych reklamacji, (f) rozliczenia świadczonych na rzecz Klientów usług.

  Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda. Brak udzielenia zgody uniemożliwia realizację usługi/dokonanie rezerwacji. Mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.

  Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mam prawo żądania przeniesienia danych osobowych. Przysługuje mi prawo do wniesienia do Administratora sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych.

  Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Moje dane osobowe mogą być powierzone przez administratora podmiotom za pomocą których realizuje on cele przetwarzania danych osobowych, w szczególności hostingodawcy oraz podmiotowi realizującemu płatność elektroniczną.

  Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna pod tym adresem: http://przystannalato.pl/regulamin